puchov.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Akcie a podujatia - Mesto Púchov

Akcie 1-20 z 24

AKCIE A PODUJATIA Púchov a okolie

Veľký detský karneval

26.2. - 26.2.2017 / 15:00

Miesto konania: Divadlo veľká sála

Veľký detský karneval

Bábkové divadlo: O Čertovi Kolofónovi

26.2. - 26.2.2017 / 14:00

Miesto konania: podkrovie Župného domu Púchov
Predstavenie O ČERTOVI KOLOFÓNOVI je potešením pre malých aj veľkých divákov. Mix čertovských rozprávok, popkultúry, divokého západu a romantických komédií je receptom na hodinu neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických marionetových bábok. Hlavný hrdina čert Kolofón to má ťažké, život nie je len v pekle z kotla vylizovať a jeho príbeh dospievania môže začať, keď ho pošle Lucifer na zem, aby doviedol aspoň dve neposlušné deti. Dej dostane spád, keď Kolofón stretne hyperaktívne deti Janka a Marienku, fičiace si na biostrave. Hra poteší tých najmenších, ale je výdatnou zábavou aj pre starších divákov. Dĺžka predstavenia: 60 minút. Predstavenie vám zahrá bábkové divadlo MORGONROCK z Bytče. KEDY: 26.2.2017 o 14:00 hod. KDE: podkrovie Župného domu v Púchove VSTUP: 2 €

Bábkové divadlo: O Čertovi Kolofónovi

Filmovo: premietanie filmu

26.2. - 26.2.2017 / 18:00

Miesto konania: Župný dom Púchov
Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným lektorským úvodom.

Filmovo: premietanie filmu

MUZZIKANTI (hudobná romanca)

26.2. - 26.2.2017 / 17:30

Miesto konania: DK Divadlo Púchov
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvabnom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú herečku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov - ČR - Continentalfilm - 109´ - originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

MUZZIKANTI (hudobná romanca)

VŠETKO, ČO MÁME RADI

12.1. - 12.3.2017 / 18:00

Miesto konania: Divadlo vestibul
Pozývame Vás na vernisáž výstavy akad. maliara Martina Augustína a sochára Jaroslava Martiša. Kurátor výstavy: PhDr. Ľudovít Petránsky. Hudobné vstupy: vokálna skupina Harmony. Výstava potrvá do 12.3.2017, vstup voľný.

VŠETKO, ČO MÁME RADI

John Wick 2

25.2. - 26.2.2017 / 19:30

Miesto konania: Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením nájomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 15 rokov - USA – Fórumfilm – 122 ´- titulky – akčný thriller . Vstupné 3,50 €.

John Wick 2

Jarné prázdniny v CVČ Včielka

27.2. - 1.3.2017 / 09:00 - 11:00

Miesto konania: Centrum voľného času Včielka Púchov
27.2.2017: Tvorivé dielne - jarné dekorácie (CVČ Včielka) 28.2.2017: Tvorivé dielne - tvoríme z papiera (CVČ Včielka) 1.3.2017: Dramatické čítanie (kaviareň Podivný barón)

Jarné prázdniny v CVČ Včielka

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)

27.2. - 27.2.2017

Miesto konania: Divadlo kinosála
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm - 113´ - slovenská verzia. Vstupné 2 €. Originálne časy: 17:30 a 19:30

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV

28.2. - 28.2.2017 / 12:00

Miesto konania: pešia zóna Púchov

FAŠIANGY V MESTE PÚCHOV

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIE

28.2. - 28.2.2017 / 16:00

Miesto konania: Divadlo kinosála
KLUB ŽIEN Myšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predstavíme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na ceste k radostnému a zdravému životu.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIE

Rodinné šťastie

1.3. - 1.3.2017 / 19:30

Miesto konania: Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych historiek až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie maďarský režisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF Karlovy Vary si právom odniesol ako cenu za najlepší herecký výkon, tak aj hlavnú cenu festivalu za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK – 81 ´- titulky – dráma, komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Rodinné šťastie

Knižný trh

4.3. - 5.3.2017

Miesto konania: podkrovie Župného domu Púchov
Máte doma plné krabice už dávno prečítaných kníh alebo vaša duša a oči prahnú po knižke, ktorú už neľahko kúpiť v obchodoch? Doneste svoje literárne bohatstvo a príďte sa v rámci mesiaca knihy pohrabať v knihách či časopisoch, ktoré môžu obohatiť vašu domácu zbierku o zaujímavé kúsky. Akcia prebieha dva dni v podkroví Župného domu v Púchove: SOBOTA: 11:00 - 15:00 hod. NEDEĽA: 13:00 - 16:00 hod. VSTUP VOĽNÝ! Originálne časy: Sobota 11:00 - 15:00 hod., Nedeľa 13:00 - 16:00 hod.

Knižný trh

Liečebné hladovanie

9.3. - 9.3.2017 / 17:00

Miesto konania: Divadlo kinosála
prednáška spojená s premietaním filmu

Liečebné hladovanie

Horizont - Erdútky

10.3. - 12.3.2017

Miesto konania: Oravská Lesná
V sobotu 11.3.2017 turistický oddiel Paráč Oravská Lesná a obecný úrad pozývajú všetkých priaznivcov bežeckého lyžovania a turistiky na 13. ročník prechodu Horizont Erdútky. V piatok 10.3.2017 zraz na parkovisku Rožák o 14:50 hod. Odchod o 15:00 hod. (os. autá) Príchod domov v nedeľu v popoludňajších hodinách. http://bezky.naorave.com/events/horizont-erdutky-2017 Dátum konania: sobota, 11.3.2017 v Oravskej Lesnej Prezentácia: 8:00 – 10:00 v kultúrnom dome Lyžiarska trasa cca 25 km Pešia trasa cca 15 km 2x občerstvenie na trati, 1x pohostenie v cieli Mapa a popis trasy pri prezentácii Info: Kvasnica Milan, tel.: 0904 717 161

Horizont - Erdútky

MDŽ V DIVADLE: Nadšenci a Vršatec

11.3. - 11.3.2017 / 17:00

Miesto konania: DK Divadlo Púchov

MDŽ V DIVADLE: Nadšenci a Vršatec

VŠADE DOBRE

16.3. - 16.3.2017 / 19:00

Miesto konania: Divadlo veľká sála
Grétka a Gusto sú manželský pár, ktorý sa ocitne na ulici... z tejto zúfalej situácie nevedia nájsť východisko a preto sa rozhodnú pre dobrovoľný odchod z tohto sveta. Našťastie sa im to nepodarí a tak sú nútení popasovať sa s novou životnou situáciou. V snahe prežiť sú ochotní ísť po žobraní, vtierať sa na rôzne spoločenské akcie a rauty, ba dokonca vyskúšať najstaršie remeslo... Keďže sú obaja dosť naivní, pomáha im "skúsený" bezdomovec Zemák. Pomaly ale isto sa obaja prispôsobujú životu na ulici a to, čo sa im zo začiatku zdalo ako katastrofa, ich teraz teší. Uvedomujú si, že získali slobodu a nezávislosť a že prežiť sa dá takmer všade, pokiaľ je pri vás niekto, komu na vás záleží. A tak v závere hry, keď sa pri nich objaví starosta a ponúkne im v rámci svojej predvolebnej kampane byt, manželia zareagujú prekvapivo... Táto tragikomédia je analýzou medziľudských vzťahov, spolunažívania, ale i zrkadlom dnešného hektického a často povrchného života. Predstavenie sa končí symbolicky na Vianoce a nezáleží na tom, či ste v paláci alebo na ulici, veď všade dobre, pokým je rodina spolu... Účinkujú: Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Rastislav Piško Vstupné: 10 €

VŠADE DOBRE

Otvorenie turistickej sezóny

18.3. - 18.3.2017

Miesto konania: PÚCHOV - DOHŇANY
V sobotu 18.3.2017 náš klub KST Púchov otvára turistickú sezónu v meste Púchov. Túto akciu poriadame v spolupráci MsÚ Púchov. spoločný odchod na trasu bude o 8:00 hod. od krytej plavárne v Púchove

Otvorenie turistickej sezóny

Praha a jej pamiatky

25.3. - 25.3.2017

Miesto konania: Praha
V sobotu 25.3.2017 pozývame TOM-ákov a všetkých, ktorí sa chcú pridať, na návštevu Prahy. Odchod z parkoviska Rožák o 4:30 hod. (bus) Príchod do Púchova vo večerných hodinách. Prihláste sa do 28.2.2017 a záloha je 10 €. Cena zájazdu je 25 €. Info: Jurenková Marica, tel.: 0908 718 894

Praha a jej pamiatky

Keltský telegraf

25.3. - 25.3.2017 / 19:30

Miesto konania: vrcholy kopcov v okolí Púchova
Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti. Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred piatimi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc. Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už piaty rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už štvrtý krát zapájame do českého úspešného projektu Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Keltský telegraf

Vyhodnotenie súťaže Poetický Púchov

31.3. - 31.3.2017 / 10:30

Miesto konania: Centrum voľného času Včielka Púchov

Vyhodnotenie súťaže Poetický Púchov
Akcie 1-20 z 24

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Púchov, Beluša, Dolná Breznica, Horná Braznica, Ladce, Lednické Rovné, Nimnica, Nosice, Sverepec, Visolaje, Vieska-Bezdedov
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang